wyszukiwanie zaawansowane
Beata 783 055 002
Rafał 607 540 139
Strona główna » RODO - Polityka prywatności

RODO - Polityka prywatności

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE). Przepisy będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dn. 25.05.2018 r.

 

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczasowe prawodawstwo powstało przed stworzeniem nowych sposobów przetwarzania danych osobowych m.in. w sieci Internet, a RODO ma na celu prawne uregulowanie tych kwestii oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

 

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

 

A. Podstawowe informacje

B. Odwiedziny naszej strony internetowej

C Korzystanie z naszych usługami

D. Prawa osób, których dane dotyczą

E.Kontakt

 

 

A. Podstawowe informacje

 

1. Administrator

 

Administratorem w zakresie prawa ochrony danych są zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE

o ochronie danych (RODO) jest P.U.H AR-TIG wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 825-128-36-14, REGON 141578020

 

Możesz się z nami kontaktować:

 

2. Inspektor Ochrony Danych

 

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych:

 

Możesz się z nami kontaktować :

 • listownie, na adres: P.U.H AR-TIG ul. Wiejska 2E 08-400 Garwolin z tytułem Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • mailowo, na adres: biuro@artig-narzedzia.pl wpisując w temat Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

3. Bezpieczeństwo danych

 

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do kont klientów i innych usług
osobistych możliwy jest tylko po wpisaniu identyfikatora użytkownika i osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

 

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z szyfrowaniem 256-bitowym. Transmisję zaszyfrowanych danych można rozpoznać po wyświetleniu na dolnym pasku stanu przeglądarki symbolu klucza lub zamka. Połączenie jest szyfrowane przy użyciu wysokiej jakości szyfrowania (AES-256 256 bitów), uzgadnianie kluczy za pomocą RSA 1024 bity.

 

W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane umożliwiające identyfikację (np. adres IP) są tymczasowo przechowywane na naszych serwerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu, ale zasadniczo nie dłużej niż przez 30 dni. Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.

 

4. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przechowywania lub jeżeli jest to przewidziane w obowiązujących nas przepisach prawa, np. handlowych lub podatkowych. W przypadku, gdy cel przechowywania przestanie istnieć (np. w przypadku rezygnacji z usługi newslettera) lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie w ramach handlowych lub podatkowych obowiązków przechowywania.

 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

 

Więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania i usuwania danych można znaleźć w opisach poszczególnych serwisów lub w informacjach zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 

B. Odwiedziny naszej strony internetowej

 

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, nie robią rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

 

1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

 

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 

 • Adres IP;

 • Data i godzina zapytania;

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);

 • Treść wniosku (konkretna strona);

 • Status dostępu/kod statusu HTTP;

 • Ilość danych przekazywanych w danym przypadku;

 • Witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;

 • Przeglądarka;

 • System operacyjny i jego interfejs;

 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

 

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalnej oferty na stronie internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

 

2. Pliki cookie

 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

 

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

 

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom naszej oferty online korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej w przypadku której plik cookie służy do „zapamiętania" przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookie, które są ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W związku z tym nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

 

Użytkownik może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się ustawieniom plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

 

Ze względu na stosowanie określonych plików cookie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na

uwagi dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookie stron trzecich poniżej.

 

C. Korzystanie z naszych usług

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeżeli zostaną przekazane przy zamawianiu towarów lub rejestracji na stronie internetowej, przy umówieniu się na spotkanie z pracownikiem, przy zamówieniu newslettera, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, przy składaniu zamówienia telefonicznie.

 

a. Konto klienta

 

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, za pomocą którego będziemy mogli przechowywać Państwa dane w celu przyszłych rezerwacji. Po utworzeniu konta w sekcji „Rejestracja" wprowadzone dane zostaną zapisane w sposób odwołalny. W każdej chwili można zmienić dane wprowadzone w obszarze klienta. W celu usunięcia swojego konta klienta, należy po zalogowaniu usunąć konto lub zwrócić się z wnioskiem na adres mailowy: biuro@artig-narzedzia.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 

b. Przechowywanie i usuwanie danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

c. Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez

P.U.H AR-TIG za pośrednictwem strony internetowej. Podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

 

d.Newsletter

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Newsletter informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych i ekskluzywnych korzyściach oszczędnościowych w odniesieniu do towarów i usług. W ramach tej usługi, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje (zwane łącznie „danymi użytkowymi") na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera (na przykład w celu określenia najbliższego marketu na podstawie Państwa adresu IP), z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, z jakich innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze. Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 

Do zarejestrowania niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail. Abyśmy mogli zwracać się do Pani/Pana w sposób bardziej osobisty, może Pani/Pan dobrowolnie podać nam sposób, w jaki mamy Panią/Pana tytułować, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo e-mail potwierdzający. Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z Panelu Klienta i odznaczenie opcji lub zwrócić się z wnioskiem na adres mailowy: biuro@artig-narzedzia.pl. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przeprowadzonego do momentu rezygnacji przetwarzania danych.

 

e. Możliwości kontaktu

 

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu i wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odpowiedniego kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu) oraz zapytanie będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Naszym uzasadnionym

interesem jest sprawne i ustrukturyzowane zbieranie i przetwarzanie zapytań klientów, jak

również zapewnienie jakości. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie

jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania

klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki

przechowywania.

 

D. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Z przyjemnością informujemy Państwa o prawach przysługujących Państwu w ramach RODO

jako „osobie, której dane dotyczą". Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo następujące prawa

w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 

 • Prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO)

 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

 

W uzupełnieniu podsumowujemy kluczowe punkty praw osób, których dane dotyczą, pod RODO, w następujący sposób, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie odnosi się do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

 

Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawami udostępnienia danych)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące

 

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres,który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo do usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek art. 17 ust. 3 RODO), żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

 • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.

 • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do utrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych. Wykonując swoje prawo do możliwości przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez
administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

 

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie

aż do cofnięcia zgody.

 

Prawo do wniesienia skargi do organ nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

 

E. Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem biuro@artig-narzedzia.pl


Przejdź do strony głównej
 • QR
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

 • Caramba
 • ESAB
 • FEIN
 • HONITON
 • Jonnesway
 • Knipex
 • KSTOOLS
 • Milwaukee
 • Pferd
 • Ruko
 • Wera
 • Wiha
 • WOLFCRAFT
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu